fbpx

Yenidoğan Yoğun Bakım

Yenidoğan Yoğun Bakım

Medisun Çayyolu Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakım ihtiyacı olan bebeklere hizmet vermektedir. Ünitemiz, yenidoğan alanında güçlü sağlık kadrosu, özel eğitimli hemşireleri ve teknik donanımı ile 24 saat hizmet vermekte, ailelerin bilgilendirilmesi ve eğitiminde gerekli olanakları sağlamaktadır.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz, 14 yatak ve 1 izaloasyon yatağı sayısıyla 2. basamak yoğun bakım hizmeti vermektedir. Ünitemizde 15 kuvöz ve monitörizasyon, 2 radyant ısıtıcılı açık yatak, 1 ventilatörlü transport kuvöz, 4 mekanik ventilatör, 3 LED ışık veren fototerapi, 1 adet tünel fototerapi cihazı, portable röntgen cihazı bulunmaktadır.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde Verebileceğimiz Hizmetler;

Seviye 1 Hizmetler
1. 35 hafta ve 2000 gr üzeri olup aşağıdakilerden herhangi biri bulunan yenidoğanlar,
• Vücut ısısını koruyamayan veya
• Hipoglisemisi olan veya
• Oksijen dışında destek (Nazal CPAP, Mekanik ventilasyon) gerektirmeyen solunum sıkıntısı olan veya
• Oral beslenme yetersizliği olan
2. Fototerapi gereksinimi olan yenidoğanlar
3. Üst seviyedeki yenidoğan yoğun bakım ünitesine nakli sağlanana kadar izlenen yenidoğanlar
4.Üst düzeyde izlenmiş yenidoğanlar 1. düzeyden taburcu edilir.

Seviye 2 Hizmetler
1. 32-35 hafta arası veya 1500-2000 gram arası olup aşağıdakilerden herhangi biri bulunan yenidoğanlardan;
• Vücut ısısını koruyamayan veya
• Hipoglisemisi olanlar veya
• Taşipnesi veya solunum sıkıntısı olan veya
• Oral beslenme yetersizliği olanlar.
2. 32 hafta ve 1500 gr üzeri olup nazal ventilasyon (nazal CPAP, nazal SIMV vb.) uygulanan yenidoğanlar
3. 32 hafta ve 1500 gr üzeri olup santral venöz kateter, toraks tüpü takılması vb. minör cerrahi girişim uygulanan yenidoğanlar
4. 32 hafta ve 1500 gr üzeri olup tam veya parsiyel kan değişimi uygulanan yenidoğanlar
5. Medikal veya girişimsel aritmi tedavisi uygulanan tüm yenidoğanlar
6. III. seviye yoğun bakıma ihtiyacı kalmayan bebekler

Ünitemiz, hastanemizde doğan bebeklerin yanı sıra dış merkezlerde doğup yoğun bakım ihtiyacı olan yenidoğan bebeklere de sağlık hizmeti vermektedir. Bu amaçla hava ve kara ambulans sistemleri ile iş birliği içinde hizmet sağlanmaktadır. Bebeklerimizin sadece fiziksel sağlığını değil, zihinsel, duygusal ve gelişimsel iyilik hallerini de önemsiyoruz. Anne ile bebeğin güvenli bağlanmasını ve anne-baba kimliklerinin oluşumunu destekliyoruz. Gelecek nesillerin iyilik hallerini güçlendirmeye ilk günlerinden başlıyoruz. Medisun Çayyolu hastanesi olarak yenidoğanların sağlığı ve bakımı konusunda tüm anne ve babalarımızın her zaman yanındayız.

Bölüm Doktorlarımız

Uzm.Dr. Ünal PALTACI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Yenidoğan Yoğun Bakım

Randevu Al