fbpx

Radyoloji

Radyoloji

Özel Medisun Çayyolu hastanesi Radyoloji bölümü, gelişmiş görüntüleme teknolojisi ile alanında profesyonel, Radyoloji uzmanları, Radyoloji Teknisyen ve Teknikerleri ile 7gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Hastanemiz bünyesinde yapılan Radyolojik işlemlerin tamamı dijital teknoloji ile çalışan sistemlerden elde edilen görüntüler olup yine dijital ortamlarda arşivlenmektedir.

* Direkt radyografi sistemi (DR) + Panaromik Diş Röntgeni
* Dijital mammografi
* Ultrasonografi + Doppler Ultrasonografi
* Bilgisayarlı Tomografi (16 kesit BT)
* Magnetik Rezonans Görüntüleme (1.5 tesla)
* Non Vasküler Girişimsel Radyoloji
* Kemik Mineral Dansitometre
* PACS (Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi)

1. Panoramik ve Direkt Radyolojik İncelemeler
Radyoloji Bölümünde kullanılan Dijital Radyografi (DR) cihazı ve Diş Panoramik Röntgen cihazı tüm direkt grafi çekimleri dijital olarak gerçekleştirilmektedir. Bu sayede hastaya daha az radyasyon verilirancak teşhis için yüksek kalitede görüntü alınması sağlanır. Yatan hastalarımıza gerekli görülendurumlarda portable cihazımız ile radyografi hizmeti verilmektedir.

2. Dijital Mammografi İncelemeleri
Mammografi, radyografinin temel prensipleriyle memenin görüntülendiği bir görüntüleme yöntemidir. Yumuşak dokuları görüntüleyecek şekilde düzenlenmiş olan mammografi cihazında X – ışını ile görüntüleme sağlanır. Meme, mammografi cihazının özel düzeneğinde sıkıştırılarak tespit edilir. Memenin sıkıştırılması, hareketliliği önleyerek net bir görüntüleme sağlar, doku kalınlığını azaltarak daha az radyasyon alınmasını temin eder ve yapıların birbirini kapatmasının önüne geçer. Dijital mamografi, dijital (sayısal) teknolojinin kullanıldığı bir sistemdir. Bu sistemle elde edilen görüntülerin arşivlenerek daha sonraki takiplerde kolaylıkla tekrar kullanılabilmesi mümkün olmaktadır. Filmlerin kaybolması ya da bozulması gibi riskler ortadan kalkmaktadır.

3. Ultrasonografi (USG) ve Doppler Ultrasonografi İncelemeleri
Yüksek frekanslı ses dalgalarının görüntüleme amacıyla kullanıldığı bir inceleme yöntemidir. Yöntem,sesin yansıyarak geri dönmesi fiziksel ilkesi ile çalışır. Vücudun özellikle yumuşak dokudan ibaret olan bölümlerini detaylı olarak gösterir. Yüzeye yakın seviyelerde daha başarılıdır. Kemik ve hava olan seviyelerde ise başarısızdır. Bilinen zararlı etkisi olmayan en kullanışlı ve güvenilir radyolojik yöntemlerden birisidir.

Radyoloji Bölümümüzde kullanılan Ultrasonografi cihazı ile tüm ultrasonografi incelemeleri ve ultrasonografi eşliğinde yapılan lezyon işaretlemesi, biyopsi, apse veya kist drenajı gibi girişimsel yöntemler uygulanmaktadır. Probe (başlık) çeşitliliği tüm doku tiplerine uygun şekilde seçilmiştir. Özel probelarla meme, tiroit, kas iskelet gibi yüzeysel dokular net olarak değerlendirilebilmekle birlikte gebelik ve doğum takibinde sürecin tamamlanmasında önem teşkil eden Ayrıntılı Obstetrik USG incelemesi de yapılmaktadır.

4. Doppler
Ultrason aygıtlarında bulunan bir özelliktir. Başlıca damar içindeki kanın akım hızı ve yönünü belirlenmesi amacıyla kullanılır. Bu yöntemle damarlarda tıkanma, darlık ve fonksiyon bozukluğu varlığı araştırılmaktadır. Organların ve anormal dokuların kanlanma durumları belirlenebilir. Damarın incelenen seviyesinde kan akımının analizi yapılarak, aynı damarla bağlantılı olan ancak incelenemeyen seviyelerdeki damarların darlık, tıkanıklık ya da yetmezlik gibi damarsal hastalıkları hakkında da fikir sahibi olunabilir.

5. Bilgisayarlı Tomografi (BT) İncelemeleri
Bilgisayarlı tomografi, X-ışınları ile vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturan bir radyolojik yöntemdir. Farklı açılardan çekilen röntgen görüntülerini birleştirerek kemik, damar ve yumuşak dokuların kesit görüntülerini oluşturmaktadır. Yöntem olarak X ışını kullanıldığından radyasyon içermektedir. Bu nedenle hamilelerde kullanımından kaçınılır. Ancak günümüzde gelişmiş yeni cihaz ve teknolojilerle hasta güvenliği için radyasyon dozu mümkün olduğunca en aza indirgenerek görüntü elde edilmektedir.

Radyoloji Bölümümüzde kullanılan BT cihazı hızlı ve detaylı inceleme özelliği ile vücuttaki tüm diğer organ sistemlerini etkin biçimde görüntüleyebilmekte ve ince kesitler alınarak 3 boyutlu eklem görüntüleri oluşturulabilmektedir. Ayrıca BT Anjiografi yöntemi ile beyin, boyun, böbrek ve ekstremite damarları detaylı olarak değerlendirilebilmektedir.

6. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), vücudunuzun içindeki organ ve dokulara ait ayrıntılı görüntüler oluşturmak için manyetik alan ve radyo dalgaları kullanılarak uygulanan bir yöntemdir. Röntgen filmleri ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarının aksine MR sağlığa zararlı iyonlaştırıcı radyasyon kullanmaz.

Hangi durumlarda MRG yapılır?
MRG tetkikleri diğer görüntüleme yöntemleri ile iyi değerlendirilemeyen yumuşak doku hastalıklarında son derece yardımcı bir yöntemdir. Özellikle beyin-omurilik, boyunla ilgili hastalıklarda ve kas-iskelet sitemi ile ilişkili hastalıklarda kullanılan en gelişmiş kesitsel görüntüleme yöntemidir. Ayrıca karaciğer, pankreas gibi karın içi organlarda, kalp ve damar hastalıklarında da güvenle kullanılır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
* Kalp pili, manyetik alana duyarlı metal tıbbi yardımcı araç bulunan kişilere MRG işlemi mutlaka gerekmedikçe yapılmamalı ve bu hastalar alternatif görüntü yöntemleri ile değerlendirilmelidir. * Vücutta fark edilmemiş bir metal cisim, güçlü manyetik alandan etkilenerek hastaya zarar verebilir. * MRG güvenli bir yöntemdir; ancak gebe ve fetus için ne kadar güvenli olduğu konusunda yeteri kadar bilgi olmadığından, gebeliğin ilk 12 haftasında çok gerekmediği sürece kullanılamaz. İkinci ve çüncü üç aylık dönemde doktorunuz gerekli görürse MRG yapılabilir.

MR Güvenliği Yüksek manyetik alan bulunduğundan, bazı durumlarda MRG yapılması uygun değildir. Aşağıda belirtilen bu durumlardan herhangi birine sahipseniz, bunu çekim öncesi MRG teknikerine bildirmeniz gerekmektedir. Bu durumda MRG çekimi yapılmayabilir veya durumunuza özel teknik kullanılarak yapılabilir.

* Kalp pili
* Nörostimulatörler
* Anevrizma klipsleri * Yapay kalp kapakları
* Damar grefti veya stenti
* İnsülin pompası gibi ilaç infüzyon seti
* Kohlear implant (İç kulak protezi)
* Metalik implant veya protez

Daha önceden yaptırdığınız tetkik sırasında gadolinyum içeren MRG kontrast maddesine allerjiniz olduysa Bu durumlar dışında kapalı yerde kalma korkunuz (klostrofobi) varsa, metal işlerinde çalıştıysanız, önceden vücudunuza şarapnel ya da kurşun yaralanması olduysa, böbrek hastalığınız varsa, hamileyseniz veya hamilelik şüphesi varsa ve emziriyorsanız bu durumunuzu güvenliğiniz açısından doktorunuza ve radyoloji teknisyen / teknikerinize bildirmelisiniz.

7. Non-Vasküler Girişimsel Radyoloji
Non-Vasküler Girişimsel radyolojik teknikler genel olarak, spesifik bir patoanatomik veya fizyolojik lezyonun görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda tedavi edilmesini veya cerrahi olmayan yöntemlerle patolojik tanı için doku veya sıvı örneği elde edilmesini kapsar. Bu konudaki işlemler günümüze kadar hızla gelişmiş ve hemen her organ sisteminde benign, malign patoloji-lerde ve postoperatif durumlarda tüm görüntüleme yöntemlerinin eşliğinde yapılır hale gelmiştir.

Radyoloji Bölümümüzde gerçekleştirilen Non-Vasküler Girişimsel işlemler;

* Tanı amaçlı olarak; tiroid, kemik, prostat, karaciğer, pankreas, akciğer, böbrek gibi organlar ile bunların dışındaki tümöral oluşumlardan ultrason veya tomografi gibi görüntüleme yöntemleri yardımıyla biyopsi işlemi yapılmaktadır.
* Tedavi edici özellikteki işlemler ise; apse/kist tedavileri gibi sıvı drenajlarını, böbrek veya safra kanallarına yönelik kateter girişimlerini içermektedir.

8. Kemik Mineral Dansitometre
Kemik Dansitometre Sistemi osteoropoza bağlı oluşabilecek kırık riskini belirlemek üzere kullanılan ve en doğru sonuç veren yöntemdir. Erken dönemde kemik erimesi osteoropozun teşhisini ve karşılaştırılabilir ölçümleri arşivleyerek sürecin izlenmesini sağlamaktadır.

9. PACS (Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi)
Hastanemizde, bilgisayarlı dijital görüntüleme (CR) ve arşivleme (PACS) sistemi kullanılmaktadır. Çekilen filmler hastaya verilmeden dijital ortamda doktora iletilerek inceleme yöntemini kolaylaştırmakta ve değerlendirme sürecin verimli şekilde ilerletilmesini sağlamaktadır. Ayrıca görüntülerin süresiz arşivlenmesine ve saklanmasına olanak sağlamaktadır.

Bölüm Doktorlarımız