fbpx

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Kurumumuzda yürütülmekte olan İnsan Kaynakları Programlarının temel amacı, çalışanların nitelik ve yeteneklerini ön plana çıkararak, grup halinde çalışmaya teşvik ederek, kendisi ve işletme için en uygun davranışa yöneltilmesi, en başta eğitim olmak üzere çalışanların katkılarının en üst düzeye çıkarılması, işletmeyle bütünleşmelerinin sağlanması ve memnuniyetlerinin arttırılmasıdır.

Özel Medisun Çayyolu Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, personel seçme, eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlaması, ödüllendirme, ücretlendirme, işletme kültürünün yerleştirilmesi, çalışanların motivasyonlarının arttırılması, sağlık ve güvenliklerinin sağlanması, yasal haklarının korunması ve çalışanlarına ihtiyaç duydukları her an psikolojik destek verme işlevlerini yerine getirmektedir.

Özel Medisun Çayyolu Hastanesi İnsan Kaynakları Politikası, kurum misyon ve vizyonu ile uyumlu, doğru işe doğru insan ilkesi doğrultusunda seçme ve yerleştirme yaparak, çalışanların insani değerlerine saygılı, kişisel uygulamalarda gizlilik, genel uygulamalarda şeffaflık ilkesini benimsemiş,  etkin performans yönetim sistemi, eğitim programları ve kariyer planlaması ile çalışanlarının motivasyon ve gelişimini sağlayan, adil, hakkaniyetli bir ücret yönetimi benimseyen, kurum aidiyet yüksek çalışanlar yaratmayı ve bunu sürekli kılmayı hedeflemek anlayışı üzerine kurulmuştur.

Özel Medisun Çayyolu Hastanesi’nde yeni personel ihtiyacı olduğunda web sitesi ve/veya kariyer sitelerinde iş ilanlarımız yer almaktadır.

Bu ilanları takip ederek Özel Medisun Çayyolu Hastanesi’nde ki iş olanaklarını öğrenebilir ve açık pozisyonlara başvuruda bulunabilirsiniz.

Aday havuzumuzda kurumumuza müracaatı bulunan tüm adayların başvuruları titizlikle incelenmekte ve adaylar bilgi, beceri ve yeteneklerinin uygun olduğu pozisyonlar için değerlendirmeye alınmaktadır.

Özgeçmiş taramasında uygun bulunan adaylar, önce İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından görüşmeye alınır ve bu görüşme sonunda uygun görülen adaylar, ilgili birim yöneticileri ile mülakata alınırlar. Yetkinlik temeline dayalı olarak gerçekleştirilen mülakatlarda, adayın yetkinliklerinin yapılacak olan işe uygunluğu ile adayın kurum kültürüne uygunluğu değerlendirilir.

Mülakatta başarı gösteren adaylara iş teklifinin yapılması ile seçme ve yerleştirme işlemlerimiz tamamlanmış olur.

Tüm başvurular gizlilik esasına sadık kalınarak değerlendirilir.

Belirli aralıklarla, bölüm bazında çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları analiz edilir ve bu analiz doğrultusunda yıllık eğitim planları hazırlanır.

Gerek planlanan eğitimler doğrultusunda gerekse acil oluşan ihtiyaçlara binaen yıl boyu tüm çalışanlarımız için mesleki gelişim eğitimleri gerçekleştirilir, eğitim etkinlikleri ölçülür ve geribildirimleri değerlendirilir.

Eğitimlerimiz “Kurum İçi, Kurum Dışı ve Oryantasyon” olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Kurum içi eğitimler kendi içerisinde “zorunlu ve seçmeli eğitimler” olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Zorunlu eğitimler, SKS tarafından zorunlu tutulan, ilgili sağlık çalışanlarının alması gereken mesleki eğitimler ve oryantasyon eğitimlerini kapsamaktadır. Seçmeli eğitimler ise, yöneticiler ya da çalışanlar tarafından önerilen eğitimlerden oluşturmaktadır.

Aramıza yeni katılan ekip üyelerimizin kurum kültürüne uyum sağlayabilmeleri, işe adaptasyonlarının sağlanması ve kariyer gelişimlerini gerçekleştirebilmeleri için gereken insan kaynakları faaliyetleri konusunda bilgilendirmek ve kurumumuza özgü uygulamalar ile bu konulardaki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla 2 ay boyunca süren eğitim sürecidir.

Tüm çalışanlarımızın kişisel ya da mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak seminerler, kongreler ve sertifika programlarına çalışanlarımızın katılım sürecini ifade eder.

Çalışanlarımızın yıl içerisinde göstermiş oldukları performanslarını ölçmek, eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve kariyer planlamalarının gerçekleştirmek, ücret yönetimi uygulamalarına veri sağlamak amacı ile çalışanlarımızın performanslarını yetkinlik temelli, somut ve ölçülebilir kriterlerle değerlendirilir.

Çalışanlarımızın ilgi alanları ve eğilimlerini göz önünde bulundurarak başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini hedeflemekteyiz. Bu nedenle, her çalışanımız için üst kademelere kadar tüm yükselme süreçleri açıktır. Bu süreçleri kurumumuz eğitim ve iş başında kazanılan deneyimler ile destekler ve güçlendiririz.

Boş olan kadrolar için içimizden uygun yetkinlik ve yeterliliğe sahip çalışanlarımızın değerlendirilmesine öncelik veririz.

Kurumumuzun, kişinin görev tanımı, eğitimi, yabancı dil bilgisi, mesleki deneyimi, yetkinlikleri, sorumluluk düzeyi vb. kriterlerden oluşan bir ücretlendirme skalası mevcuttur. İşe başlayacak her adaya, ücret skalasında hesaplanan ücret iş teklifi esnasında bildirilir.

Kurumumuzda ücretler, net ücret bazında ve aylık olarak verilmektedir.

Yıllık ücretli izinlerimiz, İş Kanunu’nda belirtildiği gibi çalışma süresine bağlı olarak belirlenmektedir.

İhtiyaç halinde kullanabilmeleri için çalışanlarımızın mazeret, evlilik, doğum, babalık,süt izni vb. gibi nedenlerle izin hakları vardır.

Ücretsiz öğle yemeği servisimiz ve vardiyalı çalışanlar için akşam yemeği, sabah kahvaltısı imkânımız mevcuttur.

Hastanemiz çalışanlarına, belirlenmiş güzergâhlara hizmet veren ücretsiz servis ağımız vardır.

Çalışanlarımız ve yakınları hastanemiz hizmetlerinden indirimli faydalanabilmektedir.

Sadece çalışanlarımızın rahatsızlıklarında müdahalede bulunan ve hastalıklarının tedavisinden sorumlu işyeri hekimimiz bulunmaktadır.

Özel Medisun Çayyolu Hastanesi bünyesinde, her eğitim/öğretim yılında kış ve yaz dönemleri için belirlenen kontenjanlara uygun sayıda lisans, ön lisans ve liselerde okuyan öğrencilere staj imkânı sunulmaktadır.