fbpx canl覺 casino siteleri aresbet aresbet canl覺 casino siteleri aresbet zbahis canlı casino siteleri

Kalite Yönetimimiz

Kalite Yönetimimiz Hakkında

Özel Medisun Çayyolu Hastanesi; T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda yüksek kalite sağlık hizmeti sunmaktadır. Hastanemiz kalite yönetim süreçlerini sürekli iyileştirmeler göstererek uygulamaktadır.


Kalite Politikamız
• Çağdaş tıbbın gerektirdiği alt yapı, bilgi ve insan kaynağı ile kaliteli sağlık hizmeti sunmak
• Kurumsal amaçlar doğrultusunda kalite standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmek
• Kurumsal amaçların ışığında stratejik hedeflere ulaşmada zamanında, yerinde, yetkin ve yeterli kaynak ile sağlık hizmetini kesintisiz sunmak
• Ulusal ve uluslararası hasta ve çalışan güvenliği hedeflerini gözeterek kaliteli hizmet sunmak
• Hasta, hasta yakınları ve çalışan memnuniyetini sağlamak ve beklentileri karşılamak
• Çalışanların niteliğini arttırıcı, hasta ve yakınlarının sağlığını destekleyici yaşam boyu eğitim felsefesini benimsemek
• Toplumun sağlığını koruyucu ve geliştirici çalışmalara amaçlarına uygun olarak katkıda bulunmak
• Kalite Yönetim Sistemi şartlarından ödün vermemek ve güncel olanı uygulamak
• Süreçlerin uygunluğunu sağlayarak ve etkinliğini geliştirerek amaçlar doğrultusunda verimliliği arttırmak
• Sürekli gelişimi sağlamak
• Hesap verebilir olmaktır. Kalite Olarak Görevlerimiz
• Ulusal ve uluslararası standartları izlemek, amaçlar doğrultusunda güncel olanı uygulamak
• Tüm çalışmalarını mevzuat, standart ve kurum amaçlarına uygun olarak gerçekleştirmek ve izlenebilirliğini sağlamak
• Mevzuat, standartlar ve amaçlar çerçevesinde çalışanların koordinasyonunu sağlamak, izlemek, geri bildirim vermek ve iyileştirmeleri sağlamak
• Kurumsal makro ve mikro hedefleri ve anahtar performans göstergelerini izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak
• Öz değerlendirmeler doğrultusunda iyileştirmeleri sürdürmek, çalışanların katılımını ve gelişimini sağlamak
• Hasta ve çalışan memnuniyetini değerlendirmek, iyileştirmeleri sürdürmek, hak ve sorumlulukların korunmasını sağlamak
• Hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını izlemek, analiz etmek ve iyileştirmeleri sürdürmek
• Kurum içi yönetişimi sürdürerek kararların etkisini izlemek ve katılımı sağlamaktır.