fbpx

Erkek Check – Up (Kapsamlı 40 Yaş Üstü)

 • Dahiliye Muayenesi
 • Açlık kan şekeri : Şeker hastalığı tanısı
 • HbA1C : Diyabet hastalığının tanı ve takibi
 • ALT : Karaciğer fonksiyon testi
 • AST : Karaciğer fonksiyon testi
 • ALP(Alkalen Fosfataz)
 • GGT(Gamma Glutamil Transferaz)
 • Anti-HCV 
 • Anti-HIV 
 • TSH : Tiroid hastalıklarının ve fonksiyonların tanı ve takibi
 • Serbest T4
 • Üre 
 • Serbest PSA 
 • Total PSA
 • Kalsiyum
 • Kreatinin 
 • Sedimentasyon
 • Hemogram : Kansızlık , Kan hastalıklarının ve kan hücrelerinin incelenmesi
 • CRP (C Reaktif Protein)
 • TG (Trigliserid)
 • Bilirubin (Total)
 • Bilirubin (Direkt)
 • Tam İdrar Tetkiki : Böbrekler , idrar yolları ve idrar torbası hastalıkları tanısı
 • İdrar mikroskopisi
 • Ürik Asit
 • Karsinoembriyonik Antijen(CEA) 
 • CA 125
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • Demir(Serum) 
 • Demir(Plazma)
 • Ferritin : Kan ve demir metabolizması hastalıkları tanısı
 • 25-OH Vit D3 : Vitamin D hastalıklarının tanı ve takibi
 • Sodyum 
 • Potasyum 
 • Klor
 • Albumin 
 • Serbest T3 
 • Bilirubin(Total) 
 • Bilirubin(Direk)
 • Protein 
 • Anti HBs 
 • HBsAg
 • Magnezyum
 • Total kolesterol : Vücüttaki yağ oranlarının ölçümü
 • HDL Kolesterol : İyi huylu kolesterol
 • LDL Kolesterol : Kötü huylu kolesterol
 • Vitamin B12 : Kansızlık ve bazı sinir sistemi rahatsızlıkları tanısı
 • Folik Asit
 • Elektrokardiografi : Kalp hastalıkları ve ritim bozuklukları tanısı
 • Transtorasik Ekokardiyografi
 • Kardiyoloji Muayene 
 • Göz Hastalıkları Muayene 
 • Diş Hastalıkları Muayene
 • Üroloji Muayene
 • Tüm Batın Ultrasonu : Tüm karın içi organlarının görüntülenmesi
 • Üroflometri(40 yaş üstü)
 • Akciğer Grafisi : Tek Yönlü Akciğer Filmi
 •