fbpx

Kadın Check – Up (Kapsamlı 40 Yaş Üstü)

 • Açlık kan şekeri : Şeker hastalığı tanısı
 • HbA1C : Diyabet hastalığının tanı ve takibi
 • ALT : Karaciğer fonksiyon testi
 • AST : Karaciğer fonksiyon testi
 • ALP(Alkalen Fosfataz)
 • GGT(Gamma Glutamil Transferaz)
 • Anti HCV
 • Anti HIV
 • CRP (C Reaktif Protein) 
 • Üre : Protein metabolizması ve gut hastalığı tanısı
 • TSH
 • Hemogram : Kansızlık , Kan hastalıklarının ve kan hücrelerinin incelenmesi
 • Tam İdrar Tetkiki : Böbrekler , idrar yolları ve idrar torbası hastalıkları tanısı
 • idrar mikroskopisi
 • Kreatinin : Böbrek fonksiyon testi
 • Sedimentasyon
 • TSH
 • Sebest T4
 • Üre
 • Kalsiyum
 • Ferritin : Kan ve demir metabolizması hastalıkları tanısı
 • 25-OH Vit D3 : Vitamin D hastalıklarının tanı ve takibi
 • Total kolesterol : Vücüttaki yağ oranlarının ölçümü
 • HDL Kolesterol : İyi huylu kolesterol
 • LDL Kolesterol : Kötü huylu kolesterol
 • Trigliserid
 • Ürik Asit
 • Vitamin B12 : Kansızlık ve bazı sinir sistemi rahatsızlıkları tanısı
 • Karsinoembriyonik Antijen
 • CA 125
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Folik Asit
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klor
 • Albumin
 • Serbest T3
 • Bilirubin(Total)
 • Bilirubin(Direk)
 • Protein
 • Anti HBs
 • HBsAg
 • Magnezyum
 • Elektrokardiografi : Kalp hastalıkları ve ritim bozuklukları tanısı
 • Tüm Batın Ultrasonu : Tüm karın içi organlarının görüntülenmesi
 • Akciğer Grafisi : Tek Yönlü Akciğer Filmi
 • Meme USG
 • Mammografi
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü(40 yaş üstü)
 • Transtorasik Ekokardiyografi
 • Vajinal Smear
 • Kardiyoloji Muayene
 • Göz Hastalıkları Muayene
 • Diş Hastalıkları Muayene
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayene
 • Dahiliye Muayenesi